Appje sturen?

Privacy Policy

Privacyverklaring
Waterrijk Wonen Makelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Langwarderdyk 16 0057, 8521 NE Sint Nicolaasga
Mailadres: info@waterrijkwonen.nl
Internet: www.waterrijkwonen.nl
Telefoonnummer: 0513-418622

Persoonsgegevens die wij verwerken
Waterrijk Wonen Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerlijke staat
– Nummer ID-bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Waterrijk Wonen Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om een opdracht tot dienstverlening (verkoop of aankoop) uit te kunnen voeren;
– Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
– Waterrijk wonen Makelaars verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De volgende gegevens worden door Waterrijk Wonen Makelaars vastgelegd indien u uw woning verkoopt:

– Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals een telefoonnummer en een e-mailadres;
– Gegevens van het object dat u verkoopt zoals het adres, kenmerken van de woning, omschrijving, woonoppervlak, perceel oppervlak, inhoud, indeling, foto’s, 360 graden foto’s, video, plattegronden overige media, vraagprijs, koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen;
– Overige informatie die u aan Waterrijk Wonen Makelaars heeft verstrekt.

Doel van de gegevens is onder andere deze te gebruiken om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden gebruikt voor:

– Het uitwerken en analyseren van de objectgegevens voor het uitvoeren van een taxatie of t.b.v. historisch bestand;
– Uitbrengen van een advies;
– Het onder de aandacht brengen van het object via diverse websites (Waterrijk Wonen Makelaars, VBO en Funda), brochure en andere marketingkanalen zoals social media;
– Overige correspondentie ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening en behartiging van de belangen van u als opdrachtgever.

De volgende gegevens worden door Waterrijk Wonen Makelaars vastgelegd indien u uw woning aankoopt:

– Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals een telefoonnummer en een e-mailadres;
– Gegevens van het object dat u aankoopt zoals het adres, kenmerken van de woning, omschrijving, woonoppervlak, perceel oppervlak, inhoud, indeling, foto’s, 360 graden foto’s, video, plattegronden overige media, vraagprijs, koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen;
– Overige informatie die u aan Waterrijk Wonen Makelaars heeft verstrekt.

Doel van de gegevens is onder andere deze te gebruiken om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden gebruikt voor:

– Het uitwerken en analyseren van de objectgegevens voor het uitvoeren van een taxatie of t.b.v. historisch bestand;
– Uitbrengen van een advies;
– Overige correspondentie ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening en behartiging van de belangen van u als opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming

– Waterrijk Wonen Makelaars neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waterrijk Wonen Makelaars) tussen zit. Waterrijk Wonen Makelaars gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: VBO / Kolibri, Huurcheck, Jouwmakelaar.nl en Eerlijkbieden.nl waarbij Kolibri de kantoorautomatisering betreft en Huurcheck wordt gebruikt voor het uitvoeren van een ID check. De webpagina jouwmakelaar.online is het inlog portaal voor de opdrachtgever en de website Eerlijkbieden.nl is het veilingplatform.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

– Waterrijk Wonen Makelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

– Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: consument 5 jaar en professionele opdrachtgevers 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Waterrijk Wonen Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Waterrijk Wonen Makelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Waterrijk wonen Makelaars uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Collega verkoopmakelaar bij bemiddeling aankoop. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerlijke staat

Collega aankoopmakelaar / koper(s) bij bemiddeling verkoop. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerlijke staat
– Concept koopakte plus bijlagen

VBO / Kolibri, registergoed aanmelden in de makelaars software. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Foto’s en video
– Plattegronden
– 360 graden foto’s
– Verkooptekst

Jouwmakelaar.online, inlog portaal voor opdrachtgever. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Eerlijkbieden.nl , veiling portaal voor verkoper en koper. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres

Notariskantoor, overdracht van het registergoed. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen:

– Koopakte
– Factuur opdrachtgever

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Waterrijk Wonen Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Waterrijk Wonen Makelaars geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Waterrijk Wonen Makelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waterrijk Wonen Makelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waterrijkwonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waterrijk Wonen Makelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Waterrijk Wonen Makelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@waterrijkwonen.nl

Versie 2019_1