Waterrijk wonen Friesland makelaars en/of taxateurs werken volgens de Algemene Voorwaarden van VBO Makelaar.

De Algemene Consumentenvoorwaarden van VBO Makelaar zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis binnen het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad (SER) en zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een VBO-makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening m.b.t. onroerende zaken in Nederland.